Z wnętrza
From Within
Heimat to miejsce zawieszone w czasie
Heimat is a Space in Time
Pogrzeb Stalina
State Funeral
Blizny
Scars
Euforia istnienia
The Euphoria of Being
Ważniejsza od królów
The Kingmaker
Wyabstrahowana / rodzina
Abstracted / Family
Rytuał córki
Daughter Rite
Pamięć także umiera
Memory Also Die
Zamęt - kronika rodzinna
The Maelstrom - A Family Chronicle
Tony Halik
Tony Halik
Perłowy guzik
The Pearl Button
Scena zbrodni
The Act of Killing
Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?
Cold Case Hammarskjöld