Konfucjańskie marzenia
Confucian Dream
Dzieci dzikiego ogrodu
Rediscovery
Księgarnie Nowego Jorku
The Booksellers
Dlaczego podskakuję
The Reason I Jump
Nieletni inżynierowie
Underage Engineers