MARIA ZMARZ – KOCZANOWICZ

Jurorka w Konkursie Głównym.

Autorka kilkudziesięciu filmów dokumentalnych, w większości z nich była również autorką scenariusza. Ma w swoim dorobku również spektakle Teatru TV i jeden film fabularny. Absolwentka malarstwa ASP we Wrocławiu, a także reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Jest profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Rozgłos przyniósł jej dokument „Jestem mężczyzną” (1986) - portret mężczyzny pełniącego wiele różnych funkcji społecznych, od I sekretarza POP PZPR, przez komendanta ORMO, po przewodniczącego koła Ligi Kobiet Polskich. Obsypany nagrodami na festiwalach filmowych, był również „Urząd” (1986) - opowieść o komornikach / grand prix „Cinema de Reel” w Paryżu/ . W 1989 realizuje „Major albo rewolucja krasnoludków”- film o Waldemarze Fydrychu "Majorze" i wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywie. Początek lat 90-tych, to cykl socjologizujących dokumentów: „Nie wierzę politykom”, „Kibice” i „Granica”. W roku 1993 powstaje, jak dotąd, jedyny film fabularny reżyserki „Kraj Świata” według scenariusza Janusza Andermana. W 1976 artystka kręci głośmy film o fenomenie kultury disco-polo pt. „Bara bara”. Zmarz-Koczanowicz jest również portrecistką wielu znanych postaci polskiego życia publicznego. W swoim dorobku ma filmy, miedzy innymi, o Irenie Krzywickiej, Jerzym Turowiczu, Jerzym Grotowskim, Czesławie Miłoszu, Leszku Kołakowskim, Krzysztofie Kieślowskim i Adamie Michniku .W 2007 dokumentalistka kręci przejmującą opowieść o przymusowym wyjeździe z Polski w 1968 roku Polaków pochodzenia żydowskiego „Dworzec Gdański”. W tym samym roku powstaje też dokument „Kocham Polskę” o członkach organizacji Młodzież Wszechpolska i ich karierach politycznych. Rok później zrealizowany jest „Zwyczajny marzec” film o wydarzeniach Marca 68 i jego następstwach. Kolejnym filmem jest „Wiera Gran” (2011), a następnym „Była wojna”(2012). W 2013 zrealizowała film „Nowy wspaniały świat”, w 2014 ukończyła „Michnik – bądź realistą , chciej niemożliwego” a rok później zrealizowała film „Gruba” o ciężkiej pracy kobiet w kopalni węgla kamiennego. Wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą. Płytę z jej filmami w ramach serii „Polska Szkoła Dokumentu” wydało Polskie Wydawnictwo Audiowizualne.