5 marca rozpoczyna się Akademia filmu awangardowego II - nowy cykl zajęć

Fakultet jest przygotowany przez Fundację Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W programie Akademii filmu awangardowego II znajdzie się ponad 60 filmów awangardowych oraz wykłady ekspertów od poszczególnych dziedzin kina awangardowego. Projekcje i wykłady będą odbywały się w czwartki w kinie Iluzjon w godz. 17:00-20:00.

Zajęcia mają charakter ogólnouniwersytecki na Uniwersytecie Warszawskim (4 pkt ECTS). Są dedykowane także studentom Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (studenci studiów I stopnia – licencjackich: 3 pkt ECTS, studenci studiów II stopnia – magisterskich: 4 pkt ECTS).

Pierwsze spotkanie odbędzie się 5 marca w kinie Iluzjon. Koszt karnetu to 100 zł. Ruszyła już sprzedaż karnetów – szczegóły: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-awangardowego-ii Osoby spoza UW i ASP także mogą zapisać się na zajęcia, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com, i po otrzymaniu potwierdzenia zapisania na zajęcia kupić karnet. Dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na wykupienie karnetu z powodu sytuacji materialnej, zarezerwowane jest 50 miejsc. Bezpłatne karnety rozdysponuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szczegóły wkrótce na stronie Akademiadokumentalna.pl.

Historia awangardy filmowej od lat 60. do lat najnowszych

Zajęcia obejmują projekcje filmów legendarnych twórców m.in.: Abigail Child, Guya Deborda, Haruna Farockiego, Hollisa Framptona, Su Friedrich, Dereka Jarmana, Petera Kubelki, Katarzyny Kozyry, Natalii LL, Chrisa Markera, Jolanty Marcolli, Ewy Partum, Yvonne Rainer, Billa Violi. Mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

Zajęcia w semestrze letnim 2019/2020 poprowadzą: prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński, dr Beata Kosińska-Krippner, dr hab. Iwona Kurz, prof. IKP UW, dr Marika Kuźmicz, Jakub Majmurek, Michał Matuszewski, Łukasz Mojsak, dr hab. Paweł Mościcki, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, dr hab. Łukasz Ronduda, dr Matylda Szewczyk.

Akademia filmu awangardowego II jest drugą częścią programu Akademii filmu awangardowego, składającego się z dwóch semestralnych cykli, które obejmują zagadnienia historii filmu awangardowego – od lat 20. do czasów najnowszych. Informacje o pierwszym cyklu zajęć można znaleźć na tej stronie: https://www.akademiadokumentalna.pl/akademia-filmu-awangardowego-i

Zaliczenie zajęć

Studenci, chcący uczestniczyć w zajęciach i uzyskać z nich zaliczenie, zobowiązani są do rejestracji na zajęcia w systemie USOS UW lub Akademus.asp.waw.pl oraz wykupienia semestralnego karnetu, którego cena wynosi 100 zł. Dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na wykupienie karnetu z powodu sytuacji materialnej, zarezerwowane jest 50 miejsc. Bezpłatne karnety rozdysponuje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Szczegóły wkrótce na stronie Akademiadokumentalna.pl.

Dopiero po rejestracji należy wykupić karnet, który jest biletem wstępu na zajęcia na sali kinowej.

Osoby spoza uczelni mogą zapisać się na cykl projekcji i wykładów, wysyłając zgłoszenie na adres: akademiafilmuawangardowego@gmail.com. Warunkiem uczestniczenia w cyklu jest wykupienie karnetu w cenie 100 zł. Karnet można kupić dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na zajęcia.

Harmonogram bloków projekcji i wykładów dostępny jest na stronie Akademii Dokumentalnej:

Informacje dla studentów UW i wolnych słuchaczy: https://www.akademiadokumentalna.pl/uw-akademia-filmu-awangardowego-ii

Informacje dla studentów ASP i wolnych słuchaczy: https://www.akademiadokumentalna.pl/asp-akademia-filmu-awangardowego-ii

Organizatorami Akademii filmu awangardowego są: Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawę, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Partnerami projektu są: Akademia Dokumentalna, Against Gravity, Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Arsenal – Institute for Film and Video w Berlinie, Goethe-Institut, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Kino Iluzjon, Cinémathèque Française, Home Movie Day Warszawa.

Kuratorzy: Łukasz Ronduda, Gabriela Sitek

Współpraca: Katarzyna Karwańska

Obieg i przygotowanie kopii: Michał Rogalski

Identyfikacja wizualna: Marta Lissowska