Królewski pociąg
The Royal Train
Davos. Centrum świata
The Forum
Więzienia dla zysku
Prison for Profit
Kapitał w XXI wieku
Capital in the Twenty-First Century
Ważniejsza od królów
The Kingmaker