Truman Capote. Wysłuchane modlitwy
The Capote Tapes
Dziewczynka
Little Girl
Witamy w Czeczenii
Welcome to Chechnya
Jak przetrwać zarazę
How to Survive a Plague