Dramatyczny rok
A Year Full of Drama
Spróbujmy skoczyć do studni
Let's try to jump into the well